Om å kjøpe domene

Når du vil kjøpe nytt domene.


NyttDomene.no er et samarbeid mellom Bovio Consult as – org nr. 999026400mva og ZeroMedia org.951679038.

Vi benytter alltid Domeneshop til overføringen av domener. Ved å benytte Domeneshop skal hele prosessen ved domene overføringen være unnagjort i løpet av ca 1 til 2 dager. Avtalt pris for domenet gjelder +mva og betales i to omganger. 50% på forskudd og 50% pr.10 dager. (obs:Domener som er priset under 5.000kr betales på forskudd før de registreres)

Når det avtales kjøpe et eller flere domener gjelder denne prosedyre for enkel gjennomføring av domene handelen:

Kjøper bekrefter pr.mail det pr.dato er avtalt totalsum for domenet: Kr. xxxxx + mva – og at korrekt oppgjør vil finne sted etter videre avtale.

Samtidig oppgir kjøper/ny eier følgende info:
– Registrert Firmanavn
– PostAdresse
– Post nummer / sted
– Org.nr: 9 siffer
– Telefonnummer
– Fungerende Mail adr.
– Navn til kontaktperson som har signatur rett.

Deretter bekrefter NyttDomene.no at vi har mottatt korrekt firmainfo og ber om overføring av beløp etter punkt 1 under.

  1. Kjøper innbetaler omgående 50% av avtalt sum + mva til Bovio Consult as (eller ordre) merket avtalenummer. Når avtalt beløp er mottatt på konto starter overføring av domenet.
  2. Kjøper får en mail fra DomeneShop hvor ny eier må bekrefte at man godkjenner overføring. Vi følger overføringen internt. Når alt er i orden blir domenet overføres til deres domene konto hos Domeneshop med bekreftelse. Dersom kjøper ikke har konto der blir det opprettet automatisk.
  3. Faktura utstedes pr.mail på totalbeløp med forfall pr.10 dager. Beløp å betale er da avstemt i forhold til mottatt forskuddsbeløp.

Bekreftelse.

Selger/eier innestår for at domenet xxxx ikke er pantsatt eller har avtaler som er til hinder for videre drift av domenet for ny eier. Vi er heller ikke kjent med at domenet xxxx er innblandet i noen pågående tvister av noen art.

NyttDomene.no/Bovio Consult as har ikke noe ansvar på noe måte dersom det skulle være noen som senere vil påberope eierskap til angjeldende domene.


  • Når det gjelder lån og finansiering sjekker du mulighetene på Motty.no
    Selv om banken har sagt nei, kan du lese videre her
    Eksempel kr.100 000 kr over 5 år - Eff.rente:14,15% - Kost:37120kr - Total kost:137120kr